دسته بندی مطالب

سید حجت کاظمی

اقدامات خوبی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در حال اجراست

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور: اقدامات خوبی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در حال اجراست مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور عملکرد مدیریت شرکت سنگ آهن مرکزی ایران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با وجود چالش‌های موجود، اقدامات خوبی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران انجام شده است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور عملکرد مدیریت شرکت سنگ آهن مرکزی ایران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با وجود چالش‌های موجود، اقدامات خوبی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران انجام شده است. به گزارش رسانه خبری و تحلیلی فولاد ترند

ادامه مطلب »

گروه های تخصصی مطالب

پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب