دسته بندی مطالب

فولاد

اقدامات ذوب آهن اصفهان در راستای تولید پایدار برق

در زمان اوج بار مصرف شبکه سراسری اقدامات ذوب آهن اصفهان در راستای تولید پایدار برق ذوب آهن اصفهان به عنوان بنیان گذار تولید فولاد در ایران و دارا بودن سه نیروگاه مجهز در راستای تولید پایدار برق به ویژه در زمان اوج بار مصرف شبکه سراسری، برنامه های تعمیراتی خوبی را در دست اقدام دارد. گزارشی در این خصوص تهیه شده است که در ادامه می خوانید. محمد صالحی معاون توزیع و تعمیرات برق مدیریت تولید و توزیع برق شرکت در خصوص اقدامات نیروگاه های ذوب آهن جهت تولید پایدار

ادامه مطلب »

گروه های تخصصی مطالب

پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب