دسته بندی مطالب

فولاد کردستان، شرکتی همسو با منافع محلی و ملی

فولاد کردستان، شرکتی همسو با منافع محلی و ملی توجه به مزیت نسبی در توسعه و گسترش صنایع یکی از عمده ترین مسائلی است که باید در برنامه ریزی های اقتصادی و قانون گذاری های کلان نه فقط در ایران، بلکه در همه کشورها مورد توجه قرار گیرد. به گزارش شهر بورس، توجه به توسعه متوازن صنایع و بهبود سطح معیشت به خصوص در مناطق کمتربرخوردار یکی از مسائل مورد توجه دولت سیزدهم بوده است که در نهایت به تصویب ۴۸ طرح پیشران اقتصادی در پی پیگیری های مصرانه از سوی

ادامه مطلب »

گروه های تخصصی مطالب

پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب