دسته بندی مطالب

کاهش مصرف جهانی قراضه آهن در سال ۲۰۲۳

استیل مینت در گزارشی نوشت مصرف قراضه آهن با کاهش ۵ درصدی از سطح ۶۲۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ به ۵۸۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ رسید. با وجود افزایش مصرف قراضه توسط چین، اتحادیه اروپا، هند و روسیه ولی مصرف توسط کشورهای بسیاری از جمله ترکیه، آمریکا و ژاپن کاهش یافته است. به گزارش فولادترند به نقل از ایراسین، مصرف قراضه آهن با کاهش ۵ درصدی از سطح ۶۲۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ به ۵۸۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ رسید. استیل مینت در گزارشی پیرامون مصرف

ادامه مطلب »

گروه های تخصصی مطالب

پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب