دسته بندی مطالب

افزایش صادرات بیلت و بلوم ایران به کشورهای آسیایی و کاهش سهم چین

بر اساس آمارهای منتشر شده از انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، صادرات بیلت و بلوم ایران در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵ میلیون و ۳۲۰ هزار تن بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴,۵ درصد رشد داشته است. این افزایش صادرات عمدتاً به دلیل افزایش تقاضا از سوی کشورهای آسیایی بوده است. به گزارش فولادترند در سال ۱۴۰۱، چین با سهم ۲۱ درصدی بزرگترین مقصد صادرات بیلت و بلوم ایران بود. با این حال، سهم چین از بازار صادراتی بیلت و بلوم ایران نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۶

ادامه مطلب »

گروه های تخصصی مطالب

پیشنهاد سردبیر