دسته بندی مطالب

6885 کارخانه کشور تعطیل شده‌اند/ 77 درصد از صنایع کمتر از ظرفیت خود تولید دارند

سید دانیال آل هاشم ، مدرس دانشگاه در گفت و گو با رکنا مطرح کرد 6885 کارخانه کشور تعطیل شده‌اند/ 77 درصد از صنایع کمتر از ظرفیت خود تولید دارند/ بالا رفتن نرخ بیکاری یعنی تضعیف ساختار اجتماعی و اقتصادی فولادترند: سید دانیال آل هاشم، مدرس دانشگاه و کارشناس توسعه صنعتی گفت:آمار وزارت صمت نشان می‌دهد که 77 درصد از صنایع ایران کمتر از ظرفیت خود تولید دارند و 6885 کارخانه نیز به طور کامل تعطیل شده‌اند.اخیرا بررسی آمار صنایع در کدال که بر اساس خوداظهاری صنعت‌گران تهیه می‌شود، 7

ادامه مطلب »

گروه های تخصصی مطالب

پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب