دسته بندی مطالب

معدن سنگ آهن کامو

فعالیت معدن «کامو» را برای همیشه متوقف کنید

فعالیت معدن «کامو» را برای همیشه متوقف کنید فولادترند-مطالبه‌گران مردمی خواستار توقف فعالیت تخریبی معدن سنگ آهن کامو و چوگان بر روی منابع آب کشاورزی و آشامیدنی در آبخوان گرگش کوه شدند. به گزارش فولادترند به نقل از دنیای معدن، جمعی از مطالبه‌گران مردمی به دنبال جمع آوری امضاء برای نامه‌ای به ریاست سازمان محیط زیست کشور جهت توقف فعالیت تخریبی معدن سنگ آهن کامو و چوگان هستند.  متن نامه به شرح زیر است: بنام خدا معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور جناب آقای دکتر

ادامه مطلب »

گروه های تخصصی مطالب

پیشنهاد سردبیر