دسته بندی مطالب

فولادسازان جهان سال 2024 را با روندی کندتر آغاز کردند

فولادسازان سال 2024 را با روندی کندتر آغاز کردند فولادترند: بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، تولید جهانی فولاد در ماه ژانویه 2024 نسبت به ژانویه 2023، 1.6 درصد کاهش یافته است. تولید جهانی فولاد با افت 1.6 درصدی در ژانویه 2024: تولیدکنندگان فولاد در 71 کشوری که به انجمن جهانی فولاد (Worldsteel) مستقر در بروکسل گزارش می دهند، در ژانویه 2024 حدود 1.6 درصد کمتر از ماه اول سال 2023 فولاد تولید کردند. چین همچنان رهبر تولید جهانی فولاد: بر اساس داده های Worldsteel مربوط به آن ماه، برآورد شده است

ادامه مطلب »

گروه های تخصصی مطالب

پیشنهاد سردبیر